Pro partnery
  • Ceština
  • English

Technologie

Doprava zboží a skladování

Doprava a skladováníKompletní sortiment zboží je dopravován kamiony z růných částí Evropy i světa do skladu SEOS FRUIT s.r.o, kde se podle náročné a přesné směrnice HACCP uskladní a přechovává při konstantních hodnotách vlhkosti a teploty.

Zde se o zboží starají vyškolení a zdatní profesionálové, kteří při příjmu dodávek okamžitě kontrolují kvalitu a jakost. Případné nekvalitní části dodávek okamžitě vyřazují. Doručená čerstvá zelenina a ovoce se ihned začne třídít, aby zákazník obdržel jen tu nejvyšší kvalitu. Odvětrávané chladící boxy zaručují maximální možnou úroveň skladování čestvého ovoce a zeleniny.

Tyto komodity jsou velmi citlivé na způsob skladování a sebemenší chyba v tomto procesu se ihned projeví v úrovni jakosti a trvanlivosti. Je proto veliký zájem o dodržování této směrnice, neboť jejím pečlivým dodržováním se zajistí vysoká kvalita veškerého zboží.

 

Vážení zboží

technologieSprávnému vážení zboží se věnuje velká pozornost, protože tato činnost je velice důležitá pro majitele firmy i zákazníky. Digitální kalibrace vah a jejich cejchování se provádí jednou ročně, aby váhy byly co nejpřesnější, neboť se denně zváží asi na 50 t zboží.

Správná váha sortimentu se v celku poměrně těžko zachovává, jelikož voda obsažená v ovoci i zelenině se v závislosti na okolní teplotě, neustále vypařuje a tak váha nepravidelně a nesystematicky kolísá. Proto je třeba k dosažení stanoveného standardu přesných a profesionální firmou zkontrolovaných vah, které při tak objemném a častém vážení nezklamou. Sortiment, který se při předchozích operacích správně uskladnil, nyní čeká další krok.

 

Rozvoz

Podle zájmu zákazníků a dle jejich objednávek, se zboží začíná rozvážet po karlovarsku. Rozvoz je prováděn vlastními, pro rozvoz zeleniny upravenými vozy, které vyjíždějí každý den. Řidiči těchto vozů mají přesně určeno jak se zbožím nakládat, aby se dostalo v co nejčerstvější formě na místo určení.

technologieDopravní služby SEOS FRUIT s.r.o. jsou prověřeny dlouhými léty praxe a jsou od většiny zákazníků velmi žádané, neboť splňují přísná hygienická a přepravní kriteria a to i včetně všech nároků zákazníků na pohodlnou a včasnou dodávku. Přeprava zeleniny a ovoce vyžaduje specifické podmínky, jako je např. rychlost, včasnost a na delší vzdálenost i chladící vozy, atd.

Tato kriteria doprava SEOS FRUIT s.r.o. beze zbytku splňuje. Je zřejmé, že téměř každý velkoobchod zeleninou a ovocem, který chce uspět ve stále rostoucí konkurenci, by měl poskytovat podobnou službu a do vlastní přepravy investovat nemalé prostředky.

Kreativita a operativnost, která je v takovéto činnosti zárukou úspěchu, je podmíněna vlastním vozovým parkem, který je spolehlivý a v dobrém technickém stavu.